Welkom

Welkom op de website van B4RB4R4 logopedie!

B4RB4R4 is een logopedische praktijk die zich hoofdzakelijk richt op het onderzoeken en behandelen van kinderen en jongeren met:

      - leerproblemen en -stoornissen (o.a. lezen, spelling, rekenen, studiebegeleiding)

      - spraak- en/of taalontwikkelingsstoornissen

      - articulatiestoornissen en/of afwijkend mondgedrag - OMFT

      - gehoorstoornissen

      - schrijfmotorische problemen

Jongvolwassenen en volwassenen kunnen ook bij mij terecht. We bekijken dan samen wat we binnen de praktijk haalbaar zien. Indien nodig wordt er doorverwezen naar collega's, specifieke centra en/of gespecialiseerde diensten.


NIEUWS!
Neem een kijkje in de praktijk en volg B4RB4R4 logopedie op facebook.